YouthWork Factory 2017

Vrijdag 18 augustus – vrijdag 25 augusts, 2017


Met aansluitend een plaatselijk programma op 26 en 27 augustus (zie uitleg hieronder) Kruiningen, The Nethertlands

De YWF is een training van jeugdleiders en kennismaking met het werk van Atlantic Bridge en met het concept van Bridgebuilders. Tijdens de week zijn er een aantal trainingen die toegankelijk zijn op incidentele basis voor jeugdleiders/jeugdwerkers/predikanten die kennis willen nemen van de werkvormen en visie van Atlantic Bridge.

Hieronder de programmaonderdelen die ‘open’ zijn voor deelname van buiten af. We vragen wel een bijdrage/gift voor deelname, te meer omdat de kosten voor deze training niet opgebracht kunnen worden door de deelnemers.

Zaterdag 19 augustus: DAG VAN DE UITWISSELING

9.00 Morgenwijding door Murray Wilkinson, jeugdcoordinator Canterbury Cathedral, Engeland Deze devotional is tevens de aanloop voor het thema van de dag. Murray vertelt over de situatie van jongeren en de kerk in Engeland. Daarna korte pauze met koffie en thee.
10.30 De Jeugdcultuur van Europa - de verschillende deelnemers vertellen over de jongerencultuur in hun land in relatie tot kerk en geloof. Per land kunnen we vragen stellen. Amerika komt aan bod door de aanwezigheid van jeugdleiders uit New York City en van het platteland in Pensylvania, twee totaal andere culturen. We verwachten een levendige discussie!
14.00 Uitwisseling een missie? Het hoe en waarom van het begrip UITWISSELING in de visie van AB. Welke verschillende mogelijkheden zijn er voor jeugdgroepen of kleine groepjes jongeren.
16.00 Uitwisseling in de praktijk tussen Amerika en Europa aan de hand van specifieke ervaringen en schema’s uit het verleden. Wim Slabbekoorn en Jackie Kennedy.
19.30 Uitwisselingsprojecten met Centraal /Oost Europese landen, met voorbeelden en verhalen. Door Lenka Fritschova en John Oostdijk

Zondag 20 augustus

De gasten gaan naar verschillende kerken in de omgeving. We vragen vrienden van AB om elk een deelnemer mee te nemen naar hun kerk, en pas om 14.30 weer terug te brengen voor de volgende studie/training.

19.30 Working The Middle I - groepen bij elkaar brengen, de dialoog zoeken, vooral met en tussen de verschillende geloofstradities, maar ook naar de niet-kerkelijke wereld. Deze studie is van Murray Wilkinson over het boek van voormalige Aartbisschop Rowan Williams over dit thema.

Dinsdag 22 augustus

19.30 Kruiningen - Working The Middle II. Over de verschillen tussen geloofstradities en de noodzaak en uitdaging voor kerken om samen te werken ten behoeve van jongeren in Europa. Een studie aan de hand van het boek Streams of Living Water van Richard Foster. Ds. Luuk Deventer leidt deze avond

Donderdag 24 augustus

19.30 Kruiningen - God en Europa. Wim Rietkerk, leider van het l’Abri werk in Nederland, en voormalig raadlid van de Gemeente Utrecht, spreekt over Europa, haar geloofstradities en haar politieke knelpunten. Europa is God’s experiment. Waar schuilen de mogelijkheden voor groepen als Atlantic Bridge om een zinvolle impact te kunnen opbouwen in een Na-Christelijk Europa. Welke dwarsverbanden moeten we daartoe in het leven roepen.

Vrijdag 25 augustus

18.00 BBQ als afsluiting. Rapport over jeugdcultuur Kruiningen met getuignissen van de deelnemers over de afgelopen week.

Vrijdag avond (na de BBQ) t/m zondagavond Alle deelnemers zijn op bezoek bij een kerk of jeugdgroep die mogelijk de partnergroep wil zijn of worden met wie deze groep gaat samenwerken aan een uitwisseling in 2018. Het begin, dus, van het contact tussen de twee plaatsen/kerken.