House of Dreams

Op 1 september, 2021 begon een jaar lang herstelproject aan de Vierslag onder de naam “House of Dreams”.
Voor de beeldvorming een Sharekaart uit de jaren tachtig met de tekst “Liefde maakt van ieder huis een woning”.
On September 1, 2021 a restoration project started on an old building under the name “House of Dreams”.
For the visualisation we use a Share card from the eighties with the text “Love makes from every house a home”.

We begonnen in de zomer van 2021, bij het wegzakken van de Corona pandemie. Een jaar lang verbouwen, vernieuwen, verjongen. Het jaar van RE. Terugwinnen van verloren momentum.
We started in the summer of 2021, as Corona pandemic was losing its grip. For a whole year we REbuild, REnovate, REjuvenate, Restore. The YEAR OF ‘RE’, Regaining the momentum we lost.

Een oud gebouw wil een droom zijn voor jongeren die hun leven willen bouwen of verbouwen op een fundament van geloof, hoop en liefde. De oudere generatie ziet niet argeloos toe maar helpt mee deze droom te funderen.
An old building will be a dream for young people who want to build their lives on the foundation of faith, hope and love. The older generation does not stand by but help to build a foundation for this dream.

De Vierslag is verbonden met de hoop eens een BIJENKORF van vrijwilligers te zijn van jongeren die komen en gaan. Steeds meer wordt het gebouw een ARK tot behoud van dromen die versperd worden door muren onverschilligheid.
The Vierslag is connected to the hope of becoming a BEEHIVE for volunteers coming and going. More and more, today, it is becoming an ARK for saving dreams obstructed by walls of indifference,

Samenwerking met de Grijze Kat van Antwerpen Noord staat symbool voor de liefde van God voor de onzichtbare, de onderdrukte, de verwaarloosde, de nooddruftige die ‘armen van geest’ genoemd worden in de Bergrede. Deze samenwerking geeft kleur aan wat verloren lijkt, gebroken is, als onmogelijk wordt gezien.
Working together with the Grey Cat of Antwerp North is symbolic for the love of God for the invisible, the oppressed, the ignored, the downtrodden who are called the ‘poor in spirit’ in the Sermon of the Mount. This cooperation adds colour to what seems lost, is broken and is seen as impossible.

Becoming an volunteer

If you are interested in becoming a volunteer, click on the “becoming a volunteer” button to go to the registration form.

Atlantic Bridge Newsletters

We publish a variety of email newsletters for different groups.

For subscription purposes, our lists are divided into three regions: Europe(RoW), USA and NL. The Europe and USA newsletters are published in English, the NL newsletters in Dutch.

Subscribe to the list that best fits you (NL residents may choose either NL or Europe or both). After you subscribe below, you will receive a confirmation email — this will help us keep our mailing lists free from spam.