HART VAN ANTWERPEN

Korte drie uur lange wandeltochten door Antwerpen. Er zijn twee verschillende project routes.
Short three-hour long walks through Antwerp. There are two different project routes.

1) Naar het hart van Antwerpen
Leuke en minder leuke verhalen die we tegenkomen op paden langs kathedralen en poorten van het verleden. Er zijn verschillende trajecten. .We beginnen in het centrum, in de kerk het Heilig Hart in de Lange Beeldekensstraat.

To the heart of Antwerp
Inspiring and less inspiring stories we encounter as we walk past cathedralsand portals of history. There are different pathways to choose from. We start in the church of th Holy Heart in the centre in the Lange Beeldekens straat.

2) Reis van de Grijze Kat
De jongerenwerking van de Grijze kat is 77 jaar oud. We trekken daarom naar de plaatsen van oorsprong van dit bijzonere geloofswerk en de uitdagingen van toen en van nu. Onderweg spreken we mensen die grote liefde hebben voor deze organisatie. .

Journey of the Gray Cat
This year marks 77 years of the youth work of the Gray Cat. Therefore we start in places where the work originated and compare the challenges of today with the early days..Along the way we meet people who have a great love for this organisation.

Participate in event

If you are interested in this event, please register via the button below.

Atlantic Bridge Newsletters

We publish a variety of email newsletters for different groups.

For subscription purposes, our lists are divided into three regions: Europe(RoW), USA and NL. The Europe and USA newsletters are published in English, the NL newsletters in Dutch.

Subscribe to the list that best fits you (NL residents may choose either NL or Europe or both). After you subscribe below, you will receive a confirmation email — this will help us keep our mailing lists free from spam.